Disclaimer

DISCLAIMER

1. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright © Van Knippenberg Consultancy, alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Van Knippenberg Consultancy of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

2. Inhoud
Van Knippenberg Consultancy besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data, echter onjuistheden kunnen voorkomen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Elke aansprakelijkheid van Van Knippenberg Consultancy en de aan haar gelieerde bedrijven voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

3. Veranderingen in de Disclaimer en de site
Van Knippenberg Consultancy behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat Van Knippenberg Consultancy dat wenselijk en noodzakelijk acht. Van Knippenberg Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

4. Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Van Knippenberg Consultancy verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel Van Knippenberg Consultancy ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Van Knippenberg Consultancy, noch de aan Van Knippenberg Consultancy gelieerde bedrijven op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

5. Verstrekken informatie
Door informatie aan Van Knippenberg Consultancy te verstrekken of materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat deze informatie en deze materialen gebruikt mogen worden en dat gebruik door Van Knippenberg Consultancy geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, heeft Van Knippenberg Consultancy geen controle. Van Knippenberg Consultancy aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Van Knippenberg Consultancy behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

6. Bescherming persoonsgegevens
Van Knippenberg Consultancy hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die aan Van Knippenberg Consultancy via deze site worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

7. Neem contact met ons op
Indien u een vraag, klacht of opmerking heeft over deze site, neemt u dan contact op door een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.